gc
Buy ready-made data
Projects
Have the data done
Tenders

Serwis Geoconnect.store wspiera wymianę gospodarczą danych geoprzestrzennych w formie możliwości przedstawienia oferty sprzedaży danych, oferty wykonania usług związanych z pozyskaniem danych przestrzennych oraz umożliwia uzgodnienie warunków finansowych i jakościowych praw do korzystania z oferowanych danych w formie aukcji. Prawa autorskie do oferowanych danych należą do podmiotów korzystających z funkcjonalności serwisu Geoconnect.store. Zgodnie z "Creative Commons" w najszerszym możliwym zakresie wyłączamy swoją odpowiedzialność z tytułu szkód mogących powstać w wyniku niewłaściwego lub bezprawnego użycia licecnji uzgodnionej na portalu Geoconnect.store pomiędzy użytkownikami.